مشاور برگزیده صادراتی ایران

مرکز بازرگانی فردوسی به عنوان اولین و تنها مرکز مشاوره بازرگانی دانشگاهی در ایران، با خدمات متفاوت و هوشمندانه همراه شما در ورود به عرصه پرسود صادرات است.

در این راستا کارشناسان این مرکز نسبت به تهیه و ارائه پکیج های ویژه آموزش و مشاوره صادرات در سه دسته اصلی آموزش صفر تا صد صادرات، بازاریابی صادراتی و پکیج VIP شمص اقدام نموده اند. جهت مشاهده جزئیات مربوط به هر دسته، روی کادر مربوط به آن کلیک کنید.

مشاور امین شما در حوزه صادرات