مشاور برگزیده صادراتی ایران

مرکز بازرگانی فردوسی مشاور برگزیده صادراتی ایران و مجری امور صادرات، ارائه دهنده پکیج های متنوع و خدمات متمایز، هوشمندانه و کاربردی در حوزه مشاوره و آموزش صادرات می باشد.

کارشناسان این مرکز با بررسی های دقیق نسبت به تهیه و ارائه پکیج های ویژه آموزش و مشاوره صادرات در سه دسته اصلی آموزش صفر تا صد صادرات، بازاریابی صادراتی و برندسازی صادراتی اقدام نموده اند. جهت مشاهده جزئیات مربوط به هر دسته، روی کادر مربوط به آن کلیک کنید.

مشاور امین شما در حوزه صادرات